Zápis v obchodnom registri :
Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.68345/B

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Identifikačné číslo organizácie (IČO) : 45 903 361

Fakturačná adresa :
Gasinex Projekt, s.r.o., Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa :
Gasinex Projekt, s.r.o., Vlčie hrdlo 54, P.O.Box 56, 820 03 Bratislava 23

Prevádzka : Vlčie hrdlo SO-2204, Bratislava
Telefón : +4212 4055 3016

e-mail :
kontaktná osoba : Ing. Martin Valašik - konateľ
(riaditeľ spoločnosti)

Telefón : +4212 4055 3016
Telefón GSM : +421905 711475
e-mail :

Zástupca riaditeľa spoločnosti - Logistika
kontaktná osoba : Adriana Kosťovová
Telefón : +4212 4055 4681
Telefón GSM : +421905 803919
e-mail :

Strojnotechnologické oddelenie
kontaktná osoba : Ing. Peter Špaček
Telefón : +4212 4055 3674
e-mail :

kontaktná osoba : Ing. Václav Hakl
Telefón : +4212 4055 4923
e-mail :

kontaktná osoba : Ing. Juraj Hrubša
Telefón : +4212 4055 4289
e-mail :

kontaktná osoba : Ing. Michaela Klenovičová
Telefón : +4212 4055 4289
e-mail :

Oddelenie elektro
kontaktná osoba : Ing. Štefan Samolej
Telefón : +4212 4055 4495
e-mail :

kontaktná osoba : Ing. Ján Roháč
Telefón : +4212 4055 4495
e-mail :

Statika stavieb
kontaktná osoba : Ing. Ondrej Hiadlovský
Telefón : +4212 4055 3948
e-mail :

Statika stavieb
kontaktná osoba : Ing. Jaromír Hybeľ
Telefón : +4212 4055 3948
e-mail :

Stavebné oddelenie
kontaktná osoba : Ing. František Tučáni
Telefón : +4212 4055 3948
e-mail :

Požiarna ochrana
kontaktná osoba : Ing. Miroslav Šulík
Telefón : +4212 4055 4681
e-mail :

Ekonomické oddelenie
e-mail :