Spoločnosť Gasinex Projekt, s.r.o. bola založená v roku 2010. Od počiatku svojho vzniku zabezpečuje služby na základe platných oprávnení projektovania, poradenstva a dodávok technologických zariadení pre priemysel. Spoločnosť sa špecializuje hlavne na priemysel chemický, petrochemický, automobilový, spracovanie kovov, energetiku a skladové hospodárstvo.


Oblasti pôsobenia spoločnosti:
- technologické zariadenia stavby,
- chemické a petrochemické prevádzky,
- čerpacia a prečerpávacia stanica,
- autoservis, pneuservis a lakovňa,
- pracovisko spracovania kovov
- sklad a výrobné linky,
- laboratórium a meracia stanica,
- olejové hospodárstvo,
- rozvody potrubia, elektriky a automatické riadenie (SRTP),
- protipožiarne zariadenia,
- protipožiarna bezpečnosť,
- dokumentácia v oblasti ochrany pred požiarmi a protivýbuchovej prevencie,
- sprac. Protokol o určení vonkajších vplyvov, určenie výbušných zón (EN 60079-10-1-ed.2),
- posúdenie rizika výbuchu a písomný dokument o ochrane pred výbuchom.

Spoločnosť Gasinex Projekt, s.r.o., zamestnanci – členovia Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) rešpektujú Vnútorné poriadky a smernice SKSI a Etický kódex SKSI.