Činnosti spoločnosti :

- projekty schvaľovacie (územnoplánovacie, projekt pre stavebné povolenie, basic projekt ...)
- projekty realizačné (detail dizajn, dokumentácia podľa rozsahu požiadaviek investora, realizátora)
- projekty v profesiách s nosnou časťou technologického vybavenia stavieb,
- štúdie, zámery, rozpočty, podklady a poradenstvo v uvedených činnostiach a ich vplyv na životné prostredie,
- návrhy opráv, údržby a renovácie existujúcich technologických zariadení ,
- skreslenie a pasporty existujúcich stavieb (projekt skutočného vyhotovenia ...),
- návrhy interiérov pracovísk (vizualizácia výkresová a priestorová v 3D),
- grafické a kresličské práce,
- výroba konštrukcií a súčiastok z kovu,
- nákup a dodávka služieb alebo tovaru.

Spoločnosť je pripravená flexibilne pristúpiť aj k inej ako uvedenej činnosti podľa požiadaviek zákazníka!